Recreatief
Alle weekdagen
UA Sporthal Stadscampus
Aan het Sportkot staan tafeltennistafels ter beschikking. Materiaal kan gratis ontleend worden door studenten met een Sportsticker bij de UA Sportraad.
Competities
Vlaams Studentenkampioenschap
Contacteer de topsportcoördinator van jouw instelling indien je wenst deel te nemen aan de competitie tafeltennis van StudentenSport Vlaanderen.