AUHA hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen word je toch persoonlijke informatie gevraagd. Jouw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) die op 24 mei 2016 van kracht is geworden met ingang op 25 mei 2018.

AUHA geeft daarbij de volgende garanties: De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend, tenzij je daar zelf mee hebt ingestemd via ‘opt in’.

AUHA treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van jouw persoonsgegevens misbruik maken. Als betrokkene heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Je kan ook de verbetering, verwijdering of beperking ervan aanvragen. Wens jij inzage in je persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar InfoSportsticker@uantwerpen.be.