Welkom bij Sportsticker! Hieronder vind je alle informatie terug over wat Sportsticker exact inhoudt. 

WAT IS SPORTSTICKER ?

Sportsticker bezit het grootste sportaanbod voor de Antwerpse student. Gedurende het academiejaar kan je met Sportsticker gratis deelnemen aan wekelijkse sportsessies, studentencompetities, een sportzaal huren en deelnemen aan events.

Sportsticker is een digitale sportkaart voor studenten en personeelsleden van Antwerpse onderwijsinstellingen waarbij je via een applicatie toegang krijgt tot verschillende sportactiviteiten, sportpartners, events en zoveel meer.

WIE ?

Studenten en personeelsleden van de Karel de Grote Hogeschool, Hogere Zeevaartschool, Instituut voor Tropische Geneeskunde, KU Leuven Antwerpen en Thomas More Hogeschool Antwerpen kunnen een Sportsticker kopen.

KOSTPRIJS ?

Studenten: € 18,00
Personeelsleden: € 25,00

Sportsticker wordt, afhankelijk van de mutualiteit, volledig of gedeeltelijk terugbetaald. Je ontvangt na aankoop een terugvorderingsformulier. De verkoop start telkens op 1 juli.

VOORDELEN ?

Met Sportsticker krijg je toegang tot het volledige sportaanbod voor Antwerpse studenten. Het aanbod is voornamelijk gratis of aan zeer voordelige(re) tarieven.

GELDIGHEIDSDUUR ?

Je kan doorheen het jaar Sportsticker aankopen wanneer je wil maar houd er rekening mee dat Sportsticker telkens maar één academiejaar geldig blijft. Het oude Sportstickerabonnement eindigt telkens op 30 juni en een nieuw Sportstickerabonnement start op 1 juli.

SPORTSTICKER APPLICATIE ?

Na aankoop van je Sportsticker ontvang je een link naar de Sportsticker applicatie. Via de Sportsticker app kan je toegang krijgen tot de verschillende sportlocaties en korting krijgen bij onze sportpartners. Meer informatie omtrent het gebruik van de Sportstickerapplicatie vind je hier terug.

Indien je niet over een smartphone beschikt, contacteer dan info@sportsticker.be. Er wordt je een alternatief toegangsbewijs aangeleverd.